O projekte Diabetes Mellitus 3D

V rokoch 2015-2016 sme v spolupráci so spoločnosťami Dynamic 3D a Moving Medical Media pripravili moderné multimediálne prednášky v SK a ENG jazyku pod odbornou garanciou prof. MUDr. Mariána Mokáňa, DrSc., FRCP Edin.

Podujali sme sa vizuálne spracovávať javy a princípy choroby (DM 1. a 2. Typu) a liečby na bunkovej až molekulárnej úrovni, prípadne bola vysvetlená funkčnosť prístrojov a lekárskych pomôcok.

Takto boli prednášky vizuálne a obsahovo obohatené o informácie, ktoré je náročné pochopiť pri slovnom prednese. Vložené prvky boli animované alebo snímané 3D kamerami a odborne a názorne dopĺňali prednes profesora.

Celý súbor prednášok bol spracovaný najmodernejšou stereoskopickou 3D technológiou, ktorá ešte umocnila memorovanie,odbornosť a ľahšiu pochopiteľnosť prednášky.

Výsledné dielo slúži pre postgraduálnu edukáciu lekárov so špecializáciou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo a všeobecné lekárstvo. Prednáška je ďalej určená pre študentov medicíny študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku.

insulin receptor activation leads to increase in glucose transporter GLUT40

Insulin receptor activation leads to increase in glucose transporter GLUT40.

glucose utilization in skeletal muscle and adipose tissue

Glucose utilization in skeletal muscle and adipose tissue.

Islet of Langerhans.

Preproinsulin