V spolupráci so spoločnosťou MOVING MEDICAL MEDIA (MMM) sa venujeme týmto formám digitálnej edukácie:

Stereoskopické 3D animácie

efektívna prezentácia výsledkov vedeckého výskumu
mechanizmus účinku liekov
prezentácia medicínskych pomôcok
medicínska osveta širšej verejnosti (pacientov)

Virtuálna realita

Edukačné platformy pre mobilné aplikácie

Stereoskopické 3D filmy a vedecké dokumenty

Hmotné 3D modely vychádzajúce zo špecifickej 3D animácie

Hardvérové zabezpečenie

moving medical media

Marian Zelina

Founder, CEO

Tibor Danilla

Technical director

Riki Shah

Director – Client services

Jakub Trimay

Art director